MEDICINSKA GRUPA JE:

KONZULTANT – bavi se pružanjem usluga savjetovanja u razvojnim fazama zdravstveno i zdravstveno turistički orijentiranih projekata kao i savjetovanja u razvoju projekata koji još nemaju do kraja izdefiniranu koncepciju i financijsku konstrukciju. Projektni tim stručnjaka pruža i usluge izrade projektne dokumentacije

KONZULTANT ZASTUPNIK - zastupnik investicijskih projekata iz područja zdravstva i zdravstvenog turizma; lobira i pronalazi načine realizacije projekata (investitori, developeri, izvori financiranja, vođenje projekata i sl.)

KONZULTANT INVESTITOR – sudjeluje u investiciji kao partner ili suinvestitor